SPRAWDŹ CO ROBIMY

 

Zarządzanie

Sztuki zarządzania można się nauczyć, a można się z nią urodzić. Zawsze jest jednak coś, co może pomóc uzupełnić kompetencje o kolejne umiejętności. Po to, by jeszcze lepiej i jeszcze szybciej osiągać biznesowe cele. I ostatecznie odnieść kolejny sukces. KANRI dopasuje się do Twoich potrzeb i wzmocni te obszary, w których można czerpać więcej z posiadanego potencjału.

Zakres Działań:

 • Analiza procesów działalności firmy
 • Analiza kultury organizacyjnej i wdrażanie zmian
 • Organizacja pracy i usprawnianie procesów
 • Wdrażanie narzędzi zarządczych
 • Zarządzanie strategiczne
 • Zarządzanie poprzez cele
 • Tworzenie struktury organizacyjnej

Zarządzanie

Sztuki zarządzania można się nauczyć, a można się z nią urodzić. Zawsze jest jednak coś, co może pomóc uzupełnić kompetencje o kolejne umiejętności. Po to, by jeszcze lepiej i jeszcze szybciej osiągać biznesowe cele. I ostatecznie odnieść kolejny sukces. KANRI dopasuje się do Twoich potrzeb i wzmocni te obszary, w których można czerpać więcej z posiadanego potencjału.

Zakres Działań:

 • Analiza procesów działalności firmy
 • Analiza kultury organizacyjnej i wdrażanie zmian
 • Organizacja pracy i usprawnianie procesów
 • Wdrażanie narzędzi zarządczych
 • Zarządzanie strategiczne
 • Zarządzanie poprzez cele
 • Tworzenie struktury organizacyjnej


Finanse

Sztuka zarządzania finansami to dla firmy w dłuższej perspektywie czasu być albo nie być. KANRI stawia na wiedzę. W każdym momencie wiesz, gdzie jest Twoja firma, jak i czy realizuje cele, dokąd zmierza i czy ją na to wszystko stać. A jeżeli nie, ile funduszy musi pozyskać, gdzie i jak je wydać, a przede wszystkim po jakim czasie oczekiwać konkretnego zwrotu. Sprawdź, które narzędzia mogą usprawnić Twój biznes.

Zakres Działań:

 • Opracowanie i wdrażanie procedur controllingowych
 • Opracowanie i wdrażanie wskaźników efektywności (KPI’s)
 • Analiza opłacalności inwestycji
 • Analiza finansowa i interpretacja wyników ekonomicznych
 • Opracowanie i wdrażanie systemu planowania i kontroli
 • Opracowanie i wdrażanie systemu kontroli przepływów pieniężnych


Psychologia Biznesu

Firma to ludzie, a ludzie to firma. Pracujemy razem tworząc niesamowity organizm pełen zależności, nieraz doskonałej symbiozy i harmonii, a czasem destrukcyjnych sił, ciągnących firmę w dół. Czy widzisz ten niewidoczny gołym okiem proces doskonalenia się organizacji, który trwa dzięki pracownikom firmy? Od tego, gdzie pójdziemy i co zrobimy, zależy jak Twój biznes poradzi sobie na rynku. Wykorzystaj talenty i kompetencje swoich współpracowników najlepiej jak się da. Skorzystaj z KANRI.

Zakres Działań:

 • Rozwój osobisty menedżerów
 • Budowanie modeli kompetencyjnych
 • Zarządzanie talentami oraz rozwojem pracowników
 • Sporządzanie planu sukcesji
 • Usprawnianie procesów komunikacyjnych
 • Controlling personalny
 • Budowa systemu motywacyjnego

Psychologia Biznesu

Firma to ludzie, a ludzie to firma. Pracujemy razem tworząc niesamowity organizm pełen zależności, nieraz doskonałej symbiozy i harmonii, a czasem destrukcyjnych sił, ciągnących firmę w dół. Czy widzisz ten niewidoczny gołym okiem proces doskonalenia się organizacji, który trwa dzięki pracownikom firmy? Od tego, gdzie pójdziemy i co zrobimy, zależy jak Twój biznes poradzi sobie na rynku. Wykorzystaj talenty i kompetencje swoich współpracowników najlepiej jak się da. Skorzystaj z KANRI.

Zakres Działań:

 • Rozwój osobisty menedżerów
 • Budowanie modeli kompetencyjnych
 • Zarządzanie talentami oraz rozwojem pracowników
 • Sporządzanie planu sukcesji
 • Usprawnianie procesów komunikacyjnych
 • Controlling personalny
 • Budowa systemu motywacyjnego


Stosowane Narzędzia

Bez względu na to po czyjej stronie leży właśnie władanie rynkiem pracy, tak pracownik, jak i menadżer są najważniejszym motorem sprawczym firmy. Każdy z nich odegra ważną rolę w procesie wzmacniania organizacji, który z KANRI wdrażasz w firmie. Skorzystaj z narzędzi, dzięki którym zainwestujesz swoje siły we właściwe osoby, wykorzystując drzemiący w nich potencjał i talenty.

Zakres Działań:

 • Action learning
 • Assessment / Development Center
 • Audyty
 • Coaching indywidualny i zespołowy
 • Mentoring
 • Testy psychologiczne
 • Warsztaty i szkolenia
 • Wywiady


ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY